Jaký je váš studijní typ a učební styl?

A co vám při poznávání nového vyhovuje?

Aby výuka byla co nejefektivnější, je dobré vědět, jak nejlépe se učíte. Jistě jste to na sobě vypozorovali, co vyhovuje právě Vám, ale doporučuji si tento test vypracovat. Pomůže Vám vidět Vaše studium ze zcela jiného pohledu. :)

Náš mozek zpracovává informace na základě smyslů. Naše smysly označujeme jako reprezentační systémy, protože díky nim si ve své nervové soustavě zobrazujeme to, co se děje v našem vnějším prostředí. Jeden reprezentační systém není navázán na žádný smysl, a tím je naše vnitřní sebe-mluva.

Máme pět základních smyslů - zrak, sluch, dotyk, čich a chuť. Dotyk, čich a chuť označujeme jako kinestetický reprezentační systém. Každý člověk má silný jeden reprezentační systém, druhý je téměř stejně silný a třetí je zpravidla rozvinutý nejméně.

Váš dominantní reprezentační systém určuje váš preferovaný styl učení. Málokdo je např. čistě vizuální, čistě sluchový nebo plně kinestetický. Většina lidí je kombinací dvou dominantních reprezentačních systémů.

Pokud se budete chtít dozvědět o typech studentů více, pošleme Vám po vyhodnocení pdf s informacemi navíc. :) Nyní už jdeme k věci.

Jste připraveni objevit svůj učební styl a poznat nové obzory studia jazyků?

Co k tomu potřebujete?

 👇 Kliknout na tohle tlačítko👇